Dịch vụ
Oil & Gas
 • Phương tiện vận chuyển Xăng dầu

   

  Xác định vận tải xăng dầu là một hoạt động có hiệu quả và gắn liền với kinh doanh xăng dầu, Công ty đã đầu tư phương tiện hiện đại cũng như các mối quan hệ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện để vươn ra thị trường vận tải xăng dầu quốc tế. 

   

  Mục tiêu trước mắt của đội tàu Công ty là đảm nhận vai trò vận chuyển 100% lượng xăng dầu bằng đường biển của Công ty và từng bước tham gia thị trường vận tải trong khu vực và Quốc tế.

   

   

  DDDOIL đã thiết lập, thực hiện, duy trì, vận hành có hiệu quả Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng và Môi trường (SQEMS) và thường xuyên chú trọng bổ sung và cải tiến nâng cao hiệu lực của hệ thống theo các yêu cầu của Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM Code) và Công ước Lao động hàng hải.

   

   

Đối tác chiến lược
 • BP

 • TOTAL

 • SHELL

 • CHEVRON

 • CASTROL

 • EXXON MOBIL

 • THAISONPETRO

  Giá xăng dầu

 • International
 • Singapore
 • Vietnam

  Ngoại tệ

Video

»

«

  © Copyright 2013 Oil&Gas, All rights reserved